Prečice

te

Emir Čičkušić, MSc

Emir Čičkušić, MSc

Mr. sci. Emir Čičkušić je trenutno zamjenik direktora BBC-a i koordinator ofisa za karijeru i razvoj studenata i diplomanata. Prije toga radio je na pozicijama unutar Burč univerziteta  kao što su Internet marketing menadžer u IT Centru, HR Assistant, demonstrator.  Praksu i dodatno iskustvo je stekao u firmama Vegamix d.o.o Živinice i Inter-Biro računovodstvo Živinice.

Diplomirao i magistrirao je 2008 godine na Burč univerzitetu gdje trenutno radi i doktorsku disertaciju na polju Marketinga- Psihologija (ponašanje) kupaca. Tokom studija objavio niz naučnih radova, obnašao funkciju projekt menadžera na 2 konferencije, a trenutno je recezent za 2 međunarodna žurnala. Posjeduje veliko iskustvo u tzv. Sistem agilnih tehnologija (SCRUM i KANBAN) koje se smatraju budućnošću modernog brzog poslovanja.

Napisao je nekolicinu biznis planova za kompanije i start up biznise. Konsultant više od 20 firmi na polju internet marketinga, SEO optimizacije i jačanja vidljivosti na internetu.